GP  Tool   -   Програмен   продукт  за Общопрактикуващи   лекари

Новини

 Последна Актуализация:  Актуализация 24.7B

 
* Лицензиран от НЗОК програмен продукт
* Лесна и удобна обработка на медицинската документация
* Бързо и коректно изготвяне на отчетните документи към: НЗОК, РЦЗ, ХЕИ
* Актуализиране на програмния продукт във връзка с промените в законовите и нормативните рамки
* И много други възможности ...

  Dent  Tool   -   Програмен   продукт  за Стоматолози

Новини

 Последна Актуализация:  Актуализация 24.7

* Лесна и удобна обработка на медицинската документация- предимно чрез компютърната мишка.
*  Бързо и коректно изготвяне на отчетните документи
*  Софтуерният продукт поддържа електрнно досие за пациентите
* Актуализиране на програмния продукт във връзка с промените в законовите и нормативните актове
* И много други възможности ...